Népi gyógynövényismeret kutatás (II. Etnoökológiai Kutatótábor)

Papp Mónika PhD

papp.monika.hilda@gmail.com

Népi növényismereti kutatások terepen és fejlesztések múzeumfaluban

Balogh Lajos

 

 

Régi gyümölcs tájfajták térképezése, szaporítása

Szűcs Gergely

3556 Kisgyőr, Kossuth L. u.51.

0630-428-5606

Honlap

Fenntartható életmód tanulása

Szűcs Gergely

3556 Kisgyőr, Kossuth L. u.51.

0630-428-5606

Kézműves tevékenység

hangszerkészítés (kárpát-medencei pásztorfurulyák)

fa- csont-, szarufaragás

bőrkikészítés

bőrművesség

kemenceépítés

rézcsat-készítés

tojáskarcolás

 

Szűcs Gergely

3556 Kisgyőr, Kossuth L. u.51.

0630-428-5606

Honlap

Népzene (10 féle hangszer)

Szűcs Gergely

3556 Kisgyőr, Kossuth L. u.51.

0630-428-5606

Honlap

Zalaszántói szőlőhegy tájhasználat-történetének kutatása

Molnár Krisztina

molnar.krisztina88@gmail.com

PDF

Népi növényismeret kutatása

Molnár Krisztina

molnar.krisztina88@gmail.com

PDF

PDF

Flóra- és vegetációkutatás

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Emberkövető gyomok története

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Klímaváltozás hatása a növények elterjedésére

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Parlagregeneráció kutatása

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Összehasonlító erdőssztyep-kutatások a Kárpát-medencében

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

Honlap

Napsugaras házak Kelet-Európában

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

 

Összehasonlító erdőssztyep-kutatások Etelközben

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Hogyan hat a táj a mesélő emberre, és a mesélő ember a tájra

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

PDF

Gubanc Gyapjú Manufaktúra – gyapjúfeldolgozás

Molnár Csaba

3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

birkaporkolt@yahoo.co.uk

gubancgyapju@gmail.com

Honlap

Expedíció Kirgizisztánban és Kazahsztánban

Molnár Ábel

molnarabel@gmail.com

20/3339569

PDF

Pásztorok képekben (etnofotográfia)

Molnár Ábel

molnarabel@gmail.com

20/3339569

Honlap

 

Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszárnyú együttesek az Ohat-erdőben (1942–2012)

Molnár Ábel

molnarabel@gmail.com

20/3339569

PDF

Pásztorkodás a Csíki- és Gyimesi-havasokban

Molnár Ábel

molnarabel@gmail.com

20/3339569

PDF

Biró Éva – II. Etnoökológiai Kutatótábor résztvevő

botanikai adatgyűjtés

biroevi88@gmail.com

Népi növényismeret és populációdinamikai vizsgálat Zalában

Biró Éva

biroevi88@gmail.com

Biró Éva – I. Etnoökológiai Kutatótábor résztvevő

etnobotanikai adatgyűjtés

biroevi88@gmail.com

Természetvédelmi szempontú tájtörténeti vizsgálat egy zalai szőlőhegyen

MSc diplomadolgozat (Pannon Egyetem Georgikon Kar)

Biró Éva

biroevi88@gmail.com

PDF

PDF

 

Népi gyógynövényismereti kutatás

dr. Papp Nóra

PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

 

 

Etnozoológiai kutatás magyar népességek körében

Ulicsni Viktor

PDF

PDF

Hagyományos ökológiai ismeretek és tájhasználat az Őrségi Nemzeti Park területén

Tóth Antónia

tothantonia@gmail.com

Pásztorkodás, legeltetésen alapuló természetvédelmi kezelések kutatása, tájtörténet

Kis József

falcov@citromail.hu

PDF

Nemez ékszerek, gyapjú használati tárgyak (nemez szatyorfogó, macskazsák, paplanok, párnák) készítése

Juhász Melinda

melinda.juhasz@gmail.com

Konyhakertek etnobotanikai felmérése

Juhász Melinda

melinda.juhasz@gmail.com

Népi gyógynövényismeret és a tradicionális orvoslásban alkalmazott növények növénykémiai, farmakológiai vizsgálata

Hajdu Zsanett

hajdu.zsanett@gmail.com

 

Hajdu Zsanett, Lassú István, Zalai Botond: Úszószigetek népe. Élet és tudomány 60:(13) pp. 404-407. (2005)

Hajdu Zsanett, Lassú István, Zalai Botond: A Pánandoki uru találkozó Élet és tudomány 60:(14) pp. 436-438. (2005)

PDF

 

Henter Anna, Hajdu Zsanett

Az Amazonas világa

A Szív 2013 július-augusztus

PDF

 

Hajdu Zsanett: A bolíviai Porvenir településen alkalmazott gyógynövények etnofarmakológiai értékelése. Diplomamunka, SZTE, biológus szak 2009

PDF

Fenntartható gazdálkodás

Góbor Attila

gobor.tanya@gmail.com

PDF

PDF

16-18. századi székely falutörvények vizsgálata ökológiai szempontból

Gellény Krisztina

gelleny.kriszta@gmail.com

PDF

Lovas közelítés módszereinek és elterjedtségének kutatása

Ficsor Csilla

csilla.ficsor@gmail.com

PDF

PDF

PDF

Élőhelytérképezés, Erdőtermészetesség felmérés, Holtfa felmérés

Búzás Előd

buzaselod@gmail.com

DOC

DOC

Keszthelyi Táj és Ember Klub – diákképviselő

Búzás Előd

buzaselod@gmail.com

PDF

Etnoökológiai táborokban botanikai témavezetés

Bódis Judit

sbj@georgikon.hu

06 30 547 3156

Témavezetés táj és ember témakörben

Bódis Judit

sbj@georgikon.hu

06 30 547 3156

Keszthelyi Táj és Ember Klub tanári vezetése

Bódis Judit

sbj@georgikon.hu

06 30 547 3156

Hagyományos életvitel vizsgálata

Molnár Péter Pál

wwwmop8@freemail.hu

0630-287-9519

PDF

A Balaton déli berkeinek komplex vizsgálata botanikai, tájtörténeti, természetvédelmi szempontok alapján

Miókovics Eszter

miokovics (pont) eszti (kukac) gmail.com

PDF

PDF

PDF

 

Czúcz Judit – Tájfajtamegőrzés, agrobiodiverzitás on farm fenntartása, kísérleti permakulturás gazdálkodás

0670-703-5585

 

Pinczési Dóra – II. Etnoökológiai Kutatótábor résztvevő

ÁNÉR-élőhelytérképezés

 

Pinczési Dóra – Keszthelyi Táj és Ember Klub

szervező

PDF

Nezde védett botanikai értékei és tájtörténete

Pinczési Dóra

BSc szakdolgozat, Pannon Egyetem Georgikon Kar (folyamatban)

 

Varga Erzsébet – Kézműves, gyógypedagógus

kytkin@gmail.com

Újházy Noémi -Tájváltozások kutatása

unoemi@gmail.com

PDF

PDF

Póss Anett – környezeti nevelés, tájfajta gyümölcsösök tanulmányozása

poss.anett@gmail.com

DOC

Máté Gábor – A Mecsek tájtörténete

mategab@gmail.com

kutatás, oktatás (PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék)

Őrségi is gyimesi kaszálók növényzeti és tájhasználati összefüggései

Kun Róbert

rbert.kun@gmail.com

tel.: 06204328776

DOC

DOC

DOC

Kordás Katalin – Tanyasi családi gazdaság vezetése

Állattartással és tenyésztéssel (többek között őshonos fajták), ősgyepek legeltetéses hasznosításával és megőrzésével foglalkozunk.

kordaskati@gmail.com

Szórványgyümölcsösök kutatása, tájfajták és helyi gyümölcsfajták gyűjtése és szaporítása

Horváth Dénes

hdenes.kve@gmail.com

Természetvédelmi és tájtörténeti kutatások a Hegyalján

Juhászné Türke Ildikó Judit

Javaslatok a magyar szaknyelvi növénynevezéktan terén

Csathó András István

Csathó A. I. – Balogh L. – Bagi I. (2009): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához. – In: VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. – 2009. november 12-13. – Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 209–222.
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI-BL-BI_Nevjavaslatok_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI-BL-BI_Nevjavaslatok_Poszter.pdf

Csathó A. I. – Balogh L. – Bagi I. (2012): Növénynév.hu. – Kitaibelia 17 (1): 86.
http://www.csai.hu/publikaciok/2012_CsAI-BL-BI_Novenynev_hu_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2012_CsAI-BL-BI_Novenynev_hu_Poszter.pdf

Népi növénynevek gyűjtése Felső-Bácskában

Csathó András István

Csathó A. I. (2010): Népi növénynevek Felső-Bácskából. – In: Molnár Cs. – Molnár Zs. – Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt”. – Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003–2009. – MTA ÖBKI, Vácrátót. pp.: 253–254.

http://www.csai.hu/publikaciok/2010_CsAI_Nepi_novenynevek.pdf

Ősi határmezsgyék vizsgálata a Kárpát-medence löszvidékein

Csathó András István

Csathó A. I. (2009): A mezsgyék természetvédelmi jelentősége és védelmük időszerűsége. – Természetvédelmi Közlemények 15: 171–181.
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI_Mezsgyek.pdf

Csathó A. I. (2008): A mezsgyék tájban betöltött szerepe és védelmük időszerűsége. – In: „Molekuláktól a globális folyamatokig” V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. – Nyíregyháza, 2008. november 6–9. – Program és absztrakt-kötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. p.: 87.
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Poszter.pdf

Csathó, A. I. (2011): Roadsides, railway verges and borderlines in the Great Hungarian Plain – and their conservation (SE Hungary). – In: 8th European Dry Grassland Meeting. – Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. – 13-17 June 2011, Uman’, Ukraine. – Abstracts & Excursion Guides. – Publisher-polygraphic Center „Vizavi”, Uman’. p. 12.
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Abstract.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Poster.pdf

Csángó Zsuzsanna – Integrált örökségvédelem

csango.zsuzsa@gmail.com

PDF

A várépítés művészete (Országépítő-Kós Károly Egyesülés folyóirata)

DOC

Biró Marianna – Tájtörténeti kutatások

Tájtörténet 

A Duna-Tisza közéről:
Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011):Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421.

Biró M. (2008): A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 23-38.

Biró M., Molnár Zs. (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. Történeti Földrajzi Füzetek5: 1-34.

Ujházy N., Biró M. (2013): A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában.Tájökológiai Lapok. 11 (2): 291-310.

Biró Marianna (2003): A Duna-Tisza közi homokbuckások tájtörténete az elmúlt kétszázötven évben. In: Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 71-82.

Biró M. (2011): Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén (Use of landscape change maps to study ten years habitat transformation of the Kiskunság region, Hungary). Tájökológiai Lapok 9:357–374

Molnár Zs., Biró M., Szollát Gy. (2010): A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek tájtörténete. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak Jókedvében teremt.” Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003-2009.,MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 325-330.

Egyéb Alföldről szóló:
Biró M., Molnár Zs. (2009): Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban. In: Kázmér M. (szerk): Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében.Hantken kiadó, Budapest, pp. 169-206.
Biró, M. (2009): Floodplain hay meadows along the river Tisza in Hungary In (eds.): Veen, P., Jefferson, R., Smidth, J. and Straaten, J. (2009): Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, pp. 238-245.

Biró M., Molnár Zs. (2008): Vizes élőhely rehabilitáció előkészítése történeti térképek felhasználásával a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet területén. In: Flachner Zs., Kovács A., Kelemen É. (szerk.): A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben. Budapest pp. 81-83.

Molnár Zs., Fekete G., Biró M., Kun A. (2008): A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 39-56.

Biró Marianna (2000): A folyószabályozás hatása a Dévaványai-sík tájátalakulására, tájhasználati és növényzeti változásaira. In: Frisnyák Sándor (szerk.): Az Alföld történeti földrajza, Nyíregyháza, pp. 79-92.

Biró Marianna, Tóth Tamás (1998): A 18-19. század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év táj¬használatának tükrében a Hármas-Körös mentén.Crisicum I. Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa, Szarvas, pp. 18-34.

Molnár Zs., Biró M. (1997): Vegetation history of the Kardoskút area (SE-Hungary) I.: History of the steppes from the Middle Ages to the present. Tiscia 30: 15-25.

Tájtörténeti módszertani dolgok:
Biró M. (2010): Élőhelytérkép rekonstrukciók módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok V: 47-76.
Molnár Zs, Biró M. (2010): A néhány száz évre visszatekintő, botanikai célú történeti tájökológiai kutatások módszertana. Földrajzi Tanulmányok. V: 109-126.

Molnár Zs., Biró M. (2011): A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl természetközeli növényzetének változása az elmúlt 230 évben: összegzés tájökológiai modellezések alapozásához. In: Rakonczai J. (szerk.): Környezeti változások és az Alföld. Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., Békéscsaba, pp. 75-85.

Biró Marianna (2006): Történeti vegetációrekonstrukciók a térképek botanikai tartalmának foltonkénti gazdagításával Tájökológiai Lapok 4 (2): 357-384.

Környezeti nevelés.
Biró M. (2011): Erdők és cserjések természetességének mérése – egy új terepi eszköz a környezeti nevelésben. In: Kováts-Németh Mária (szerk): Együtt a környezetért. Palatia Nyomda és Kiadó, ISBN: 978-963-7692-35-2

Biró M., Molnár Zs. (2011): Milyen természetes a környezetünk? Terepi Adatlap a MÉTA Természetesség-mérőjéhez. Kiadta a Magyar Környezeti Nevelők Egyesülete. Kiadvány 6 pp.

Béres Sándor – számadó juhász

Visnye, poroszka@gmail.com

Bereczky Boróka – Kézi szövés

bereczky.boroka@gmail.com (Budapest)

PDF

Az Alföld központi részének tájtörténeti és településszerkezeti vizsgálata

Bede Ádám

bedeadam@gmail.com

 

A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum faállományának korosztály viszonyai erdőtörténeti összefüggésben

Mázsa Katalin, Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Bölöni János, Aszalós Réka (2009)

Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 347-357,

PDF

Őshonos állatfajták tartása, tenyésztése Börzsönyliget-Szokolya területén

Ambrus Balázs

doc

 

Hortobágyi pásztorok hagyományos ökológiai tudása a legeltetésről, kaszálásról és ennek természetvédelmi vonatkozásai

Molnár Zs. (2011)

Természetvédelmi Közlemények 17: 12-30.

PDF

Traditional ecological knowledge as a concept and data source for historical ecology, vegetation science and conservation biology: A Hungarian perspective

Molnár Zs., Bartha S., Babai D. (2008)

In: Szabó P. & Hedl, R. (szerk.): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History.

Institute of Botany of the ASCR, Brno, 14-27.

PDF

Classification of Pasture Habitats by Hungarian Herders in a Steppe Landscape (Hungary)

Molnár Zs. (2012)

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 8:28.

PDF

A hortobágyi pásztorok növényzetismerete

Molnár Zs. (2011)

Botanikai Közlemények 98: 133–172.

PDF

Népi növényzetismeret Gyimesben II.: termőhely- és élőhelyismeret

Babai D., Molnár Zs. (2009)
Botanikai Közlemények 96: 145-173.

PDF

A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága

Molnár Zs. (2012)

Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen, pp. 160.

PDF

Molnár Péter Pál – Afrikai expedíciók

Link

Film

A népi növényzetismereti tudás felhasználása a Hortobágy tájváltozásainak rekonstruálásában

Molnár Zs., Hoffmann K. (2010)
In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 konferencia, Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében
Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 3. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 69-71.
PDF

Népi növényzetismeret Gyimesben II.: termőhely- és élőhelyismeret

Molnár Zs., Babai D. (2009)
Botanikai Közlemények 96: 145-173.
PDF