A Georgikon oktatói és hallgatói csoportja 2017-ben felsőoktatás nemzetközi fejlesztéséért díjat kapott

A Tempus Közalapítvány (1996 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatás-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben) 2017-ben harmadik alkalommal hirdette meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj felhívását, melynek díjkiosztójára 2017. október 10-én, a „Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében” című konferencia keretében került sor Budapesten. A díjakat Dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, valamint Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója adta át.

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjjal a felsőoktatásban részt vevők intézményi szinten elért, de országos, vagy akár nemzetközi jelentőségű eredményeinek elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok megismertetése és elterjesztése volt a cél. A díj kiemelt törekvése volt a hazai felsőoktatási intézményekben zajló innovatív oktatási és tanulásszervezési módszerek bemutatása, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, valamint a nemzetközi kapcsolatok építésének elősegítése, hozzájárulva ezzel a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához.

A díjra 2017. évben különböző témákban 103 pályázat érkezett. Azok a jó gyakorlatok kerültek a legjobbak közé, amelyek újszerű és eredeti ötleten alapuló komplex, összetett oktatási módszertant mutatnak be, és ezen kívül olyan fontos és aktuális üzeneteket közvetítenek, amelyek összhangban vannak az Európai Felsőoktatási Térség reformjának célkitűzéseivel, ezáltal követendő példát mutatnak a felsőoktatási intézmények számára. A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma különböző kategóriákban összesen 8 pályázat számára ítélte oda a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért pályázat kiváló gyakorlat díját. A díjazottak között volt a Pannon Egyetem Georgikon Kara Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékének projektje „a hallgatók képzésfejlesztésébe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei” kategóriában.

A díj indoklása szerint az oktatói és hallgatói csoport – melynek tagjai Dr. Alföldi Zoltán és Dr. Bódis Judit egyetemi docensek, valamint Búzás Előd és Szabó Éva egyetemi hallgatók – egy olyan integrált fenntarthatósági kompetenciafejlesztési rendszert fejlesztettek ki, melyben tantárgyi csoportokat (Humánökológia, Bioetika és Környezeti nevelési kurzusok) és hozzájuk rendelt terepgyakorlatokat, valamint hallgatói-oktatói Táj és Ember Klubot úgy kapcsolnak össze, hogy azok egészében és részleteiben is használhatók különböző képzési szinteken, és idegen nyelven is. A kidolgozott kurzusok mellé interneten elérhető e-learning tananyag és környezet-és természetvédelmi szakemberek számára angol-magyar nyelvű szakszótár és vállalkozásfejlesztési tájékoztató is készült. A pályázatban bemutatott fejlesztések a fenntarthatóság-fejlesztés területén a Georgikonon folyó szakmai munka fontos részét képezik.

Szerző: Dr. Alföldi Zoltán