Táj és Ember Klub

2011 szeptemberétől kezdődően indult a Keszthelyi Táj és Ember Klub, a Pannon Egyetem Georgikon Karán,  Bódis Judit (PE, egyetemi adjunktus) és Varga Anna közreműködésével. Ennek a Klubnak a keretében lehetőség nyílik a természetvédelmi és agár témában tanuló hallgatók és más érdeklődök számára, hogy tájról, emberről, hagyományos gazdálkodásról, hagyományos tájhasználatról havi rendszerességgel előadásokat hallgassanak, beszélgetéseken, elméleti és gyakorlati műhelymunkákban vegyenek részt.

Sok szeretettel várunk Minden érdeklődőt alkalmainkon!

További információ: Biró Éva biroevi88@gmail.com, Búzás Előd buzaselod@gmail.com

 

A klub szervezését és vezetésében aktívan résztvevő egyetemi hallgatók:

Biró Éva (2011- ), Búzás Előd (2011- ), Pinczési Dóra (2012- ), Simon Zsófia (2011- ) és Váczi Violetta (2012- ).

Videó- és fotódokumentáció: Lackó Csaba (2011-), Szalai Diána (2012-)

 

Táj és Ember Klubhoz kapcsolódó kutatások a Georgikon Karon

2012 nyarán a Táj és Ember Klubhoz szorosan kapcsolódó kutatások kezdődtek meg: Zalában, Gyimesben, Moldvában és Kalotaszegen…

Zalában a Zala menti rétek, illetve egy közeli szőlőhegy tájtörténetének és növényzetének kutatásai zajlanak (2009-). Előbbi Zalabér, Batyk, utóbbi Zalakoppány környékén. Valamint a környéken etnobotanikai vizsgálat is kezdődött.

Gyimesben 2012 nyarán került megrendezésre az I. Etnoökológiai Kutatótábor, amin a Georgikonról tízen és néhányan más-más egyetemekről vettek részt Molnár Zsolt és Babai Dániel vezetésével. A kutató kaláka során élőhelytérképezéssel, védett növények felvételezésével foglalkoztunk, valamint pásztorkodás, kiskertek népi tudásának összegyűjtésére került sor.

Moldvában (Külsőrekecsinben) etnozoológiai kutatások kezdődtek, a nagyvadak és a vadászat témakörében.

Kalotaszegen Molnár Krisztina, a Georgikon Kar PhD hallgatója kezdett etnobiológiai és tájtörténeti kutatásokban 2012-ben.

A II. Etnoökológiai Kutatótábor 2013 júliusában kerül megrendezésre  Molnár Zsolt és Molnár Krisztina vezetésével Kalotaszegen.

 

Keszthelyi Táj és Ember Klub alkalmai                                 

 

*az előadás után műhelybeszélgetésre kerül sor, ahol az előadó által javasolt olvasmányról és az előadásról osztjuk meg egymással gondolatainkat és kérdéseinket

 

2011/12. tanév

 

Molnár Zsolt, botanikus

Hagyományos népi növényzeti tudás

*Molnár Zs. – Babai D. (2009): Népi növényzetismeret Gyimesben I.: Növénynevek, népi taxonómia, az egyéni és közösségi növényismeret. Botanikai Közlemények 96: 117–143. és Babai D. – Molnár Zs. (2009): Népi növényzetismeret Gyimesben II.: Termőhely- és élőhelyismeret. Botanikai Közlemények 96(1-2): 145-173.

Agócs Gergely, néprajzkutató

Hagyomány és természet

*Agócs G. (2010): A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége. In: Molnár Cs. – Molnár Zs. – Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt” – Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

 

Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató

Az ártéri gazdálkodásról

* Andrásfalvy B. (2007). A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Ekvilibrum Kiadó, Budapest

 

Máté András, természetvédelmi szakember

Van- e kiút az eszközei által behatárolt természetvédelmi kezelésből?

*Kunbaracsi láprét kezelési javaslata – feladat

 

Fehér Csaba, családi gazdálkodó és természetvédelmi szakember

Egy önfenntartó családi gazdálkodás Keszthely közelében

 

Táji otthonunk, filmnézés

Másfélmillió lépés Magyarországon sorozat balaton-felvidéki részének megtekintése

*Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz (részletek)

 

2012/13. tanév

 

Klub résztvevők nyári élménybeszámolói

Gyimes, Moldva, Kalotaszeg, Zala

tudományos alapossággal és egy kicsit másképp…

  *Tájak és Versek

 

Kenéz Árpád, archeobotanikus

Pelyva, muslica és mazsola, avagy érdekességek a hazai archaeobotanika világából.

* Kenéz Á. – Gyulai F. – Pető Á. (2012): Keszthely – Fenékpuszta késő római erőd ásatásain előkerült ételmaradványok archaeobotanikai vizsgálata különös tekintettel a fogyasztott gabonafélékre és az elkészítés módjára

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=d79ec36566&view=att&th=13ac6adf714f9463&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_h92tkwo91&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9-VMDF7abp8q4MudjGywxL&sadet=1365428051354&sads=DjJBlP-55sZovi7ICaUf0n4uK4w

 

Béres Sándor

Táj, ember, ló – Lóháton Magyarországról Kazahsztánba 

* Fehérlófia mese és a 23. zsoltár a Bibliából

 

VIGYÁZAT EHETŐ!

Országos közösségi filmhét a Védegylet egyesület kezdeményezésének keretében, filmvetítés


Dóka László,kertészmérnök ésszőlész-borász szakmérnök

Régi idők gyümölcsészete

*Lázár P. (szerk.): Első zalai gyümölcsész könyv – Tájban az ember. Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2010

http://hu.scribd.com/doc/87057188/Els%C5%91-zalai-gyumolcseszkonyv-ocr

 

Lóránt Attila, fotográfus, kultúraantropológus

Természeti törzsek és kultúrájuk 

*Wallace, S. (2013): Pénzzé tett vadon. National Geographic, Február

Lóránt A. (2013): Anzix – Vaorani indiánok. National Geographic, Február

 http://attilalorant.com/

Mesterházy Attila, botanikus

Nyugat-afrikai kalandozások – erdő és ember kapcsolata

*Abramovitz, J.N.: A világ erdeinek megőrzése

Wass A.: A funtineli boszorkány 6-7. o.

 

Hintalan László János, pedagógus

Nemtelenítés? Az már a múlt, s visszafelé nem megyünk!”

Egészséges fiú és leány kapcsolatok a hagyományból

(Játék, tánc, mennyegző)

Hintalan L.: Életiskola

 

Gerencsér Beáta, természetvédelmi mérnök hallgató

„Miért nem teszünk semmit a globális beporzási krízis ellen?”

 

Magyari Máté, ökológiai szakreferens

- Csiksás, vejsze, pandalló –   fejezetek a lápi gazdálkodás és a berekhasznosítás régmúltjából a Balaton mellékén

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága

*Petánovics Katalin: Berki pásztorok

 

Sinka Gábor, természetvédelmi őr

Keszthelyi-hegység természeti értékei

PaNaNet projekt keretében,

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága