Természetvédelmi és tájtörténeti kutatások a Hegyalján

Juhászné Türke Ildikó Judit