Javaslatok a magyar szaknyelvi növénynevezéktan terén

Csathó András István

Csathó A. I. – Balogh L. – Bagi I. (2009): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához. – In: VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. – 2009. november 12-13. – Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 209–222.
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI-BL-BI_Nevjavaslatok_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI-BL-BI_Nevjavaslatok_Poszter.pdf

Csathó A. I. – Balogh L. – Bagi I. (2012): Növénynév.hu. – Kitaibelia 17 (1): 86.
http://www.csai.hu/publikaciok/2012_CsAI-BL-BI_Novenynev_hu_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2012_CsAI-BL-BI_Novenynev_hu_Poszter.pdf

Népi növénynevek gyűjtése Felső-Bácskában

Csathó András István

Csathó A. I. (2010): Népi növénynevek Felső-Bácskából. – In: Molnár Cs. – Molnár Zs. – Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt”. – Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003–2009. – MTA ÖBKI, Vácrátót. pp.: 253–254.

http://www.csai.hu/publikaciok/2010_CsAI_Nepi_novenynevek.pdf

Ősi határmezsgyék vizsgálata a Kárpát-medence löszvidékein

Csathó András István

Csathó A. I. (2009): A mezsgyék természetvédelmi jelentősége és védelmük időszerűsége. – Természetvédelmi Közlemények 15: 171–181.
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI_Mezsgyek.pdf

Csathó A. I. (2008): A mezsgyék tájban betöltött szerepe és védelmük időszerűsége. – In: „Molekuláktól a globális folyamatokig” V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. – Nyíregyháza, 2008. november 6–9. – Program és absztrakt-kötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. p.: 87.
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Poszter.pdf

Csathó, A. I. (2011): Roadsides, railway verges and borderlines in the Great Hungarian Plain – and their conservation (SE Hungary). – In: 8th European Dry Grassland Meeting. – Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. – 13-17 June 2011, Uman’, Ukraine. – Abstracts & Excursion Guides. – Publisher-polygraphic Center „Vizavi”, Uman’. p. 12.
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Abstract.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Poster.pdf