A hortobágyi pásztorok növényzetismerete

Molnár Zs. (2011)

Botanikai Közlemények 98: 133–172.

PDF

A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága

Molnár Zs. (2012)

Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen, pp. 160.

PDF

Biró Éva – I. Etnoökológiai Kutatótábor résztvevő

etnobotanikai adatgyűjtés

biroevi88@gmail.com

Népi gyógynövényismereti kutatás

dr. Papp Nóra

PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

 

 

Népi gyógynövényismeret és a tradicionális orvoslásban alkalmazott növények növénykémiai, farmakológiai vizsgálata

Hajdu Zsanett

hajdu.zsanett@gmail.com

 

Hajdu Zsanett, Lassú István, Zalai Botond: Úszószigetek népe. Élet és tudomány 60:(13) pp. 404-407. (2005)

Hajdu Zsanett, Lassú István, Zalai Botond: A Pánandoki uru találkozó Élet és tudomány 60:(14) pp. 436-438. (2005)

PDF

 

Henter Anna, Hajdu Zsanett

Az Amazonas világa

A Szív 2013 július-augusztus

PDF

 

Hajdu Zsanett: A bolíviai Porvenir településen alkalmazott gyógynövények etnofarmakológiai értékelése. Diplomamunka, SZTE, biológus szak 2009

PDF

Népi gyógynövényismeret kutatás (II. Etnoökológiai Kutatótábor)

Papp Mónika PhD

papp.monika.hilda@gmail.com

Népi növényismereti kutatások terepen és fejlesztések múzeumfaluban

Balogh Lajos

 

 

Népi növényismeret és populációdinamikai vizsgálat Zalában

Biró Éva

biroevi88@gmail.com

Népi növénynevek gyűjtése Felső-Bácskában

Csathó András István

Csathó A. I. (2010): Népi növénynevek Felső-Bácskából. – In: Molnár Cs. – Molnár Zs. – Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt”. – Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003–2009. – MTA ÖBKI, Vácrátót. pp.: 253–254.

http://www.csai.hu/publikaciok/2010_CsAI_Nepi_novenynevek.pdf

Népi növényzetismeret Gyimesben II.: termőhely- és élőhelyismeret

Babai D., Molnár Zs. (2009)
Botanikai Közlemények 96: 145-173.

PDF