A hortobágyi pásztorok növényzetismerete

Molnár Zs. (2011)

Botanikai Közlemények 98: 133–172.

PDF

A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága

Molnár Zs. (2012)

Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen, pp. 160.

PDF

A népi növényzetismereti tudás felhasználása a Hortobágy tájváltozásainak rekonstruálásában

Molnár Zs., Hoffmann K. (2010)
In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 konferencia, Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében
Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 3. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 69-71.
PDF

Classification of Pasture Habitats by Hungarian Herders in a Steppe Landscape (Hungary)

Molnár Zs. (2012)

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 8:28.

PDF

Hortobágyi pásztorok hagyományos ökológiai tudása a legeltetésről, kaszálásról és ennek természetvédelmi vonatkozásai

Molnár Zs. (2011)

Természetvédelmi Közlemények 17: 12-30.

PDF

Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszárnyú együttesek az Ohat-erdőben (1942–2012)

Molnár Ábel

molnarabel@gmail.com

20/3339569

PDF

Traditional ecological knowledge as a concept and data source for historical ecology, vegetation science and conservation biology: A Hungarian perspective

Molnár Zs., Bartha S., Babai D. (2008)

In: Szabó P. & Hedl, R. (szerk.): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History.

Institute of Botany of the ASCR, Brno, 14-27.

PDF