Befejeződött a 2014-2015-ös Vissza a gyökerekhez előadás sorozat

Sajtóközlemény

Azonnal közölhető

2015. július 12.

 Vissza a Gyökerekhez

A Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Egyesület tagjai visszamennek volt iskolájukba vagy kutatások színhelyére, hogy felkeltsék az érdeklődést a természet és az emberek kapcsolata iránt. 2014. december óta több mint ezer gyerekhez és felnőtthöz jutott el a kezdeményezés.

„Hol mutathatnánk meg legjobban a tudásunkat, ismereteinket a természetről, az emberi kultúrákról, és azok kapcsolatáról, ha nem ott, ahol a kezdet kezdetén indultunk, és ahol ott ülnek most ugyanazok a kíváncsi tekintetek, amikkel valaha mi is vizsgáltuk a világot? Emlékszem, gyermekkoromban ámulva hallgattam a felnőtt régi diákokat, amikor visszatértek hozzánk az iskolába, és magukról meséltek. Nahát, ugyanitt ült, ahol most én, és lám, ki lett belőle! Kutató lettem. Hálám nemcsak gyermeki gyökereimhez nyúlik vissza, hanem oda is, ahol szakmai tapasztalataimra szert tettem, ahol az ember és a természet hagyományos kapcsolatát kutattam. Amit az iskolapadban és a természet közelében élő embertől tanultam, most mind visszajuttatom, hogy gyökereimet tápláljam.”(Dr. Hajdú Zsanett, Táj és Ember NKT Egyesület)

A Vissza a Gyökerekhez programsorozat keretében a Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Egyesület tagjai vállalták, hogy visszalátogatnak néhai iskolájukba vagy kutatási helyszínükre, hogy megosszák az a táj és ember kapcsolatáról összegyűlt tudásuk egy-egy szeletét, másrészt ezzel is felhívják a figyelmet a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségének gazdagságára és ápolásának a fontosságára.

A programsorozatot 2014 telén kezdtük, eddig mintegy negyven előadás hangzott el a Kárpát-medence 19 magyarlakta településén, amelyet több mint ezer gyermek és felnőtt hallgatott meg. Az előadók az egyesület tagságából kerülnek ki, többségük egyetemista, doktoranduszhallgató vagy fiatal kutató, de volt köztük egyetemi oktató és gulyás is már. A témák változatosak: a helyi tájhasználat, tájtörténet, az adott környékben előforduló állatok és növények bemutatásától kezdve Közép-Ázsia és Dél-Amerika bennszülötteink életéről szóló személyes tapasztalatok megosztása mellett szóba kerültek a mindennapi természet- és környezetvédelem, a juhászok élete, a gyapjú felhasználása, hagyományos régi gyümölcsfajtáink és bibliai növények is.

Az előadások során, melyek közül több iskolai foglalkozások keretébe zajlott le, az előadó elmeséli, mi történt vele, mióta elhagyta az iskolapadot, és egyáltalán mi volt az, ami jelenlegi szakmája felé irányította őt. Ezt követően a hallgatóság korosztályának megfelelően előadást tart szakterületéről, amely a természet és az ember kapcsolatát valamely szempontból vizsgálja: ökológiai, biológiai, mérnöki, néprajzi nézőpontokból, illetve a hagyományos mesterséget űző juhászaink, népzenészeink stb. látásával, miközben a gyerekeket is kérdezi saját élményeikről, tudásukról a témában. A tapasztalat szerint élénk érdeklődés fogadja az előadókat, aminek következtében nem egy program fél naposra is nyúlik, illetve a tanárok és a helyi közösség újabb prezentációkra invitálják az előadókat. Ez a jó érzés kölcsönös, mindannyiunknak nagy élmény visszatérni egykori iskolánkba, és beállni a katedra mögé vagy visszaadni azt a tudást, azok számára, akik a kutatási területen élnek vagy akiktől közvetlenül tanultuk. A programsorozat eddigi megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatta. Az előadásokról készült, fotókkal tarkított beszámolók a http://visszaagyokerekhez-tek.blogspot.hu/ oldalon olvashatók.

Varga Anna, Hajdú Zsanett